Kontakt Wyślij e-mail Mapa strony
  Wiadomości Przedszkole Oferta Opłaty Osiągnięcia Zdjęcia Kontakt  
Wiadomości
AktualnościWrzesień Komunikat 2

Szanowni Rodzice.
Prosimy o zapoznanie się z kolejną aktualizacją Wytyczny GIS.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Informujemy, że w szatni przedszkola będzie mogło przebywać  jednorazowo 4 rodziców z dziećmi. Rodzic każdego z dzieci, musi być zaopatrzony na terenie szatni w maseczkę ochronną na twarzy.
 
Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować przelewem na rachunek bankowy o numerze:
 
53 1090 1766 0000 0001 4677 7569
 
Odpłatność za przedszkole należy przekazać na rachunek bankowy przedszkola,  w wysokości zgodnej z z deklarowaną opcją, wskazaną w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.
Opłaty za przedszkole należy uiszczać do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego pobyt dziecka w przedszkolu np. odpłatność za wrzesień należy uregulować do dnia 31 sierpnia.
Zwroty z tytułu odliczeń wynikających z nieobecności dziecka w przedszkolu, będą Państwu Przekazywane po rozliczeniu danego miesiąca kalendarzowego. 
 
Przygotowaliśmy dla Państwa padlety, na których bedą zamieszczane bieżące informacje dotyczące realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz informacji  z życia codziennego naszego Przedszkola.
Linki do naszych padletów:
1. starszaki - grupa Sowy - pani Dagmara i pani Sandra https://padlet.com/sowychatkapuchatkaa/zp8ffgbw90cccupo
2. średniaki -grupa Tygryski - pani Anna
3. maluszki - Misie - pani Magdalena i pani Agnieszka 
 

Kontakt rodziców z nauczycielami w czasie trwania roku szkolnego wyłącznie drogą mailową.

 

gr. starszaków sowy.chatka.puchatkaa@gmail.com

gr. średniaków ania.tygryski.chatka@gmail.com

gr. maluchów misie.chatkapuchatka@op.pl

 
Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.
 
 
 
 
 

AktualnościWrzesień Komunikat

Szanowni Rodzice.

Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka od dnia 1 września 2020 r. będzie funkcjonowało w warunkach reżmu sanitarnego określonego w Wytycznych GIS z dnia 2 lipca 2020 r. 

Prosimy o zapoznanie się z w/w wytycznymi, są one dostępne na stronie internetowej GIS oraz MEN.

Przedszkole bedzie otwarte w godzinach od 6.00 do godz.16.30.

Nie będzie zebrania organizacyjnego dla rodziców na terenie przedszkola.

Informujemy, że w szatni przedszkola będzie mogło przebywać  jednorazowo 4 rodziców z dziećmi.

Rodzic każdego z dzieci, musi być zaopatrzony na terenie szatni w maseczkę ochronną na trwarzy.

Kontakt rodziców z nauczycielami w czasie trwania roku szkolnego wyłącznie drogą mailową.

gr. starszaków sowy.chatka.puchatkaa@gmail.com

gr. średniaków ania.tygryski.chatka@gmail.com

gr. maluchów misie.chatkapuchatka@op.pl

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego pobyt dziecka w przedszkolu np. odpłatność za wrzesień należy uregulować do dnia 31 sierpnia.

Odpłatność za przedszkole należy przekazać na rachunek bankowy przedszkola,  w wysokości zgodnej z z deklarowaną opcją, wskazaną w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola,.

W następnym komunikacie zaostanie Państwu udostępniony nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

AktualnościSierpień komunikat

Szanowni Rodzice.
Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka, wznowi działalność po przerwie wakacyjnej w miesiącu sierpniu, od dnia 1 września 2020 r.
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci od dnia 1 września 2020 r. zostaną Państwu przekazane na stronie internetowej przedszkola: chatkapuchatka.gliwice.pl  co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Jeśli, w miesiącu wrześniu nie zmienią się Wytyczne GIS obowiązujące w chwili obecnej, to zostaną nadal zachowane procedury, które obowiązują w dzisiejszym stanie prawnym, dotyczącym funkcjonowania przedszkoli w warunkach ogłoszenia stanu epidemii na terenie RP.
Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

AktualnościLipiec Komunikat

Szanowni Rodzice.

 

Rodzice, którzy nie podjęli decyzji o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego, mogą kontaktować się z personelem przedszkola wyłącznie drogą mailową i telefoniczną.

Ze względu na pobyt w przedszkolu  innych, zgłoszonych do opieki dzieci , Państwa pobyt na terenie przedszkola nie jest możliwy.

Po zakończeniu pracy placówki, tj. pełnienia dyżuru wakacyjnego, odpowiednio wcześniej na stronie internetowej przedszkola, poinformujemy Państwa o możliwości odebrania rzeczy należących do naszych wychowanków.

W sytuacji, w której nie zmienią się obostrzenia wynikające z Wytycznych GIS, wydanie rzeczy nastąpi w wyznaczonych godzinach, w drzwiach placówki, bez możliwości osobistego kontaktu z pracownikiem i zachowaniem odległości 2 m od niego.

Z poważaniem

 Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

 

AktualnościLIPIEC 2020

Szanowni Rodzice.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CHATKA PUCHATKA PEŁNI DYŻUR W MIESIĄCU LIPCU 2020 r.

Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu,  proszeni są o niezwłoczne skontaktowanie się z placówką drogą mailową, celem dopełnienia formalności, dotyczących uczęszczania dziecka do przedszkola w warunkach ogłoszenia stanu epidemii w RP.

Proszę o kontakt nie później niż do dnia 26 czerwca br.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. nastąpiło wznowienie funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach. Wznowienie działalności Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach  od dnia 1 czerwca 2020 r. jest uruchomieniem pracy placówki, w szczególnym trybie i zakresie i odbywa się z zastrzeżeniem konieczności  przestrzegania obowiązujących procedur.

 Otwarcie placówki następuje dla dzieci , których rodzice dopełnili wszystkich wymogów, dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola w warunkach ogłoszenia stanu epidemii w Polsce.

Rodzice, którzy nie podjęli decyzji o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego, mogą kontaktować się z personelem przedszkola wyłącznie drogą mailową i telefoniczną.

 

 

                                   Dyrektor Przedszkola Niepublicznego

              Chatka Puchatka w Gliwicach

 

Gliwice, dn. 18.06.2020 r.

 

AktualnościCzerwiec 2020

Szanowni Rodzice.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. następuje wznowienie funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

Wznowienie działalności Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach  od dnia 1 czerwca 2020 r. jest uruchomieniem pracy placówki, w szczególnym trybie i zakresie i odbywa się z zastrzeżeniem konieczności  przestrzegania obowiązujących procedur.

 Otwarcie placówki następuje dla dzieci , których rodzice dopełnili wszystkich wymogów, dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola w warunkach ogłoszenia stanu epidemii w Polsce.

 

Dla dzieci, których rodzice nie podjęli decyzji o uczęszczaniu dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w okolicznościach ogłoszenia epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej- Rozporządzenie MZ z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz.49, następuje kontynuacja zdalnego nauczania.

 

Rodzice, którzy nie podjęli decyzji o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego, mogą kontaktować się z personelem przedszkola wyłącznie drogą mailową i telefoniczną.

 

 

                                   Dyrektor Przedszkola Niepublicznego

              Chatka Puchatka w Gliwicach

 

Gliwice, dn. 28.05.2020 r.

 

AktualnościMaj Komunikat nr 3

Szanowni Rodzice.

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. nie nastąpi wznowienie funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach. Na terenie miasta Gliwice występuje ciągły wzrost liczby zakażeń COVID- 19, w związku z tym inspekcja sanitarna zaleca wstrzymanie się z otwieraniem przedszkoli, w warunkach wzrastającego zagrożenia epidemicznego.

Okres zawieszenia funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach zostaje przedłużony do dnia 1 czerwca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

 

Gliwice, dn. 21.05.2020 r.

AktualnościMaj Komunikat 2

Szanowni Rodzice.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne wychowanków i personelu naszego przedszkola, biorąc pod uwagę wystąpienie najwyższego dobowego wzrostu zachorowań w naszym regionie od dnia ogłoszenia epidemii na terenie RP oraz wystąpienia ognisk zachorowań na terenie województwa śląskiego, zawieszam wznowienie pracy Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach w dniu 18 maja 2020 r. i przesuwam termin ewentualnego  otwarcia przedszkola na dzień 25 maja 2020 r. Niniejsza decyzja została podjęta w oparciu o sytuację sanitarną oraz stan rozwoju epidemii w obszarze funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach, na mocy Rozporządzenia MENi S z dnia 31 grudnia 2002 roku ( Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi GIS. Decyzja dotycząca wznowienia pracy Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach po terminie 25 maja 2020 r. zostaje uwarunkowana sytuacją epidemiczną naszego regionu. W sytuacji, w której nie będzie następował gwałtowny wzrost zachorowań, a ich skala ulegnie tendencji spadkowej, zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wznowieniu pracy przedszkola w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa i Wytycznymi GIS.

Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Gliwicach nie wznowi pracy w dniu 18 maja 2020 r.

Gliwice, dn. 13.05.2020 r.

Z poważaniem

        Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

AktualnościMaj 2020 Komunikat

Szanowni Rodzice.

 

Wznowienie działalności stacjonarnej Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz.780 oraz Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 30.04.2020 r. dnia 04.05.2020 r.  następuje od dnia 18 maja 2020 r.

Wznowienie działalności Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka jest uruchomieniem pracy placówki, w szczególnym trybie i zakresie i odbywa się z zastrzeżeniem konieczności  przestrzegania obowiązujących procedur.

Rodzicom zainteresowanym pobytem dziecka w przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. przypominam o konieczności kontaktu,  poprzez adres mailowy chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

 

Dla dzieci, których rodzice nie podjęli decyzji o uczęszczaniu dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w okolicznościach ogłoszenia epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej- Rozporządzenie MZ z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz.49, następuje kontynuacja zdalnego nauczania.

 

 

 

                                                             Dyrektor

                                               Przedszkola Niepublicznego 

                                       Chatka Puchatka

                                        w Gliwicach

 

Gliwice, dnia 06.05.2020 r.

AktualnościMaj 2020

Szanowni Rodzice.

W związku z decyzją Premiera RP z dnia 29 kwietnia 2020 r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020 r. i rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 780, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, prosimy  rodziców o  przekazanie informacji o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola od 6 maja 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz wskazane powyżej wytyczne, ograniczona zostaje  liczebność dzieci w  grupie przedszkolnej. W pierwszej kolejności do przedszkola powinny zostać zgłoszone  te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad nimi w domu,  z zachowaniem pierwszeństwa zgłoszeń do ewentualnej opieki przedszkola nad dzieckiem, dla rodziców,  będących pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Rodzice spełniający powyższe warunki, chcący ubiegać się o opiekę nad dzieckiem w przedszkolu,  proszeni są o

  przesłanie  na adres mailowy chatkapuchatka.gliwice@wp.pl maila z Potwierdzeniem Woli przyjęcia dziecka do przedszkola w okolicznościach związanych z ogłoszeniem przez MZ stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , wywołanej przez  COVID – 19,  z adnotacją o aktualnym miejscu zatrudnienia obojga rodziców.

 Jako placówka niepubliczna podlegamy przepisom prawa, tak samo, jak wszystkie przedszkola w Polsce, w związku z tym otwarcie placówki nie może nastąpić na zasadach innych, niż przepisy prawa, które zostało ustanowione, a z ich treści wynika, że nie nastąpiła, w pełnym zakresie możliwość uruchomienia pracy przedszkola.

 Informuję, że możliwość otwarcia przedszkola przy konsultowaniu ewentualnego przygotowania, spełnienia, wdrażania, zachowania wszystkich niezbędnych procedur i obostrzeń,  dotyczących zarówno bezpieczeństwa dzieci, jak personelu, nie jest możliwie w tak krótkim terminie, jaki wskazuje data 6 maja 2020 r.

  Przedszkole będzie mogło zostać otwarte tylko wtedy, kiedy nastąpi możliwość zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, a pracownikom bezpieczeństwa pracy oraz odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.

Po sprawdzeniu możliwości zapewnienia dzieciom opieki zgodnej z wytycznymi, w ścisłej współpracy z sanepidem, zostaną Państwu przekazane stosowne decyzje, w formie kolejnego komunikatu na stronie internetowej przedszkola.

 

                                                               Dyrektor

Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

 

Gliwice, dn. 30.04.2020 r.                                               

 

 

AktualnościKwiecień- Maj 2020

Informujemy, że okres zawieszenia pracy placówek oświatowych został przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo.

 Opłata za przedszkole w miesiącu kwietniu oraz maju br. będzie tylko w wysokości uśrednionego czesnego tj. 206,00 zł za każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola.

Po ustabilizowaniu się sytuacji oraz zaistnieniu możliwości otwarcia placówek oświatowych, dokonamy odliczeń i rozliczenia na zwykle obowiązujących zasadach.

Wpłatę należy przekazać na rachunek bankowy, otwarty specjalnie w tym celu.

Nr rachunku bankowego 10 1090 2590 0000 0001 4462 8272

w tytule wpłaty proszę wpisać: czesne oraz imię i nazwisko dziecka.

Pozdrawiam, życząc zdrowia w tym trudnym czasie.

 Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

 Rodziców zaineresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola udostępniamy link:

 

https://drive.google.com/open?id=19iS5uQByZxt3QSYSM8gGkq6vhgvqLn33

 

w linku dotępna jest do pobrania Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka.

Kartę należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy: chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

AktualnościKwiecień 2020

  1. Zapraszamy nasze Przedszkolaki oraz wszystkich Przyjaciół naszego przedszkola na darmowe warsztaty pszczelarskie, które będziemy mogli obejrzeć na żywo dnia 23.04.2020r. o godzinie 11:00 .

Proszę kliknąć w linka: https://m.facebook.com/groups/3428082060552687?_rdr


 Podczas warsztatów dowiemy się jak:   powstaje miód,  wygląda prawdziwa pasieka,  wygląda ubiór pszczelarza i jakich przyrządów używa pszczelarz. Będą ciekawostki o pszczołach i miodzie, można będzie zobaczyć wszystko z bliska, między innymi prawdziwy, drewniany ul.

2. Drodzy rodzice,  poza iformacjami i materiałami zamieszczanymi na stronie internetowej przedszkola i stronie Facebooka, uruchamione zostały dla naszych wychowanków, platformy przeznaczone  dla poszczególnych grup wiekowych z materiałami i pomocami edukacyjnymi. 

Facebook Chatka Puchatka Przedszkole Niepubliczne

Rodzicom zaineresowanym zapisaniem dziecka do naszego przedszkola udostępniamy link:

 

https://drive.google.com/open?id=19iS5uQByZxt3QSYSM8gGkq6vhgvqLn33

 

w linku dotępna jest do pobrania Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka.

Kartę należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy: chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

 

AktualnościMarzec 2020- Kwiecień 2020 cd.1

Szanowni Państwo.

W związku z tym, że nie ma fizycznej możliwości dokonania Państwu odliczeń  z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu marcu br. i sporządzenia oraz przekazania kwitariuszy, opłata w miesiącu kwietniu br. będzie tylko w wysokości uśrednionego czesnego tj. 206,00 zł za każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola.

Po ustabilizowaniu się sytuacji oraz zaistnieniu możliwości otwarcia placówek oświatowych, dokonamy odliczeń i rozliczenia na zwykle obowiązujących zasadach.

Wpłatę należy przekazać na rachunek bankowy, otwarty specjalnie w tym celu.

Nr rachunku bankowego 10 1090 2590 0000 0001 4462 8272

w tytule wpłaty proszę wpisać: czesne oraz imię i nazwisko dziecka.

Pozdrawiam, życząc zdrowia w tym trudnym czasie.

 Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka w Gliwicach.

 Rodziców zaineresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola udostępniamy link:

https://drive.google.com/open?id=19iS5uQByZxt3QSYSM8gGkq6vhgvqLn33

w linku dotępna jest do pobrania Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka.

Kartę należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy: chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

AktualnościMarzec 2020- Kwiecień 2020 cd.

Drodzy rodzice, od dnia dzisiejszego tj. 25 marca , poza iformacjami i materiałami zamieszczanymi na stronie internetowej przedszkola i stronie Facebooka, uruchamiamy dla naszych wychowanków, platformy przeznaczone  dla poszczególnych grup wiekowych z materiałami i pomocami edukacyjnymi.

Poniżej linki:

Grupa Misie i Tygryski:

https://padlet.com/aniabucior/thzdfwhxy7yk

Grupa Kangurki:

https://padlet.com/dagmarajarecka24/5cgmphk1xui1

Grupa Sowy:

https://padlet.com/myszunia1907/1vzkm3khpfx7

Identyczna platforma zostaje uruchomiona dla dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Dzieci młodsze: 

https://pl.padlet.com/AniaPiszczek/8dtg9l8965vi

Dzieci starsze:

https://padlet.com/myszunia1907/g70lcgm6a5z

kontakt: chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

AktualnościMarzec 2020 - Kwiecień 2020

W związku z zawieszeniem pracy przedszkola, ze względu na występujące w całym kraju zagrożenie epidemiczne, wyjątkowo nabór dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021 będzie odbywał się za pomocą internetu.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola prosimy o kontakt poprzez mail : chatkapuchatka.gliwice@wp.pl

Pisemne wnioski tj. Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka, będą przyjmowane w kancelarii naszej placówki dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy placówek oświatowych.

Zachęcamy do wykorzystania kilku bezpłatnych i dostępnych w Internecie propozycji na spędzenie czasu z dziećmi, poprzez naukę i zabawę. Niektóre z tych propozycji znajdziecie Państwo tutaj:

facebook : Chatka Puchatka Przedszkole Niepubliczne

Na stronie https://eduzabawy.com/karty_pracy/ 

 znajdą Państwo gotowe do druku karty pracy podzielone tematycznie oraz generatory kart pracy do edycji takich jak nauka pisania, pisanie po śladzie, nauka zegara, grafy matematyczne i wiele innych https://eduzabawy.com/generatory/. Materiały są darmowe, z wysokiej jakości grafikami w formacie PDF. 

AktualnościMarzec 2020

W związku z decyzją Rządu RP,  o zawieszeniu pracy, na okres 2 tygodni, między innymi placówek oświatowych informujemy, że Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Gliwicach będzie zamknięte od dnia 12.03. 2020 r. do dnia 25.03.2020 r. włącznie.

Informujemy, że okres zawieszenia pracy placówek oświatowych, został przedłużony do dnia 10.04.2020 r. w związku z pandemią Koronawirusa COVID- 19.

Zachęcamy do wykorzystania kilku bezpłatnych i dostępnych w Internecie propozycji na spędzenie czasu z dziećmi, poprzez naukę i zabawę. Niektóre z tych propozycji znajdziecie Państwo tutaj:

facebook : Chatka Puchatka Przedszkole Niepubliczne

Na stronie https://eduzabawy.com/karty_pracy/ 

 znajdą Państwo gotowe do druku karty pracy podzielone tematycznie oraz generatory kart pracy do edycji takich jak nauka pisania, pisanie po śladzie, nauka zegara, grafy matematyczne i wiele innych https://eduzabawy.com/generatory/. Materiały są darmowe, z wysokiej jakości grafikami w formacie PDF. 

AktualnościMarzec 2020

02.03. Robotyka i programowanie przy użyciu klocków Lego. Warsztaty dla dzieci z grup: Sowy i Kangurki.

03.03. Mobilne Planetarium- warsztaty z Astronomii dla dzieci z wszystkich grup wiekowych.

13.03. Teatrzyk w przedszkolu - przedstawienie pt. " Skarb, to nie tylko złoto ".

17.03. Warsztaty filmowe w Cinema City pt. " Ekopodróż ".

21.03. Witamy kalendarzową Wiosnę. Wiosenny Korowód.

AktualnościLuty 2020

14.02. Walentynkowe Zabawy Przedszkolaków- wszystkie grupy wiekowe

17.02. Bal Karnawałowy w przedszkolu.

25.02. Teatrzyk w przedszkolu - przedstawienie pt. " Kot w butach ".

26.02.  " Mobilne Planetarium "- Warsztaty naukowe dla przedszkolaków

Posumowanie projektu edukacyjnego " Kubusiowi Przyjaciele Natury ".

Udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w konkursach o tematyce zimowej.

AktualnościStyczeń 2020

13.01- 17.01 " Mamo, tato wolę wodę "- realizacja treści programu prozdrowotnego.

20.01.24.01. " Kubusiowi przyjaciele Natury "- treści realizacja programu proekologicznego.

22.01. Zajęcia otwarte dla rodziców grup Kangurki i Tygryski .

29.01. Teatrzyk w przedszkolu - przedsawienie pt. " Trzy małe świnki ".

30.01. " Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu "- grupa Sowy godz. 15.00.

31.01. " Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu "- grupa Tygryski 15.00, grupa Kangurki 15.30.

31.01. Wyjście do CKS Mrowisko na przedstawienie pt. " Doktor Dolitte i jego zwierzęta ".

Udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w konkursach o tematyce zimowej.

AktualnościGrudzień

03.12. Warsztaty plastyczne dla dzieci z wszystkich grup wiekowych,  o tematyce zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

04.12. Barbórka w przedszkolu. Spotkanie dzieci z Górnikiem.

05.12. Warsztaty literackie dla dzieci  z cyklu- " Mały Miś w świecie wielkiej litertury ".

06.12. Spotkanie dzieci z Mikołajem.

06.12.- 10.12. Kiermasz Świąteczny w naszym przedszkolu- kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, dekoracje o tematyce  bożonarodzeniowej, wykonane przez naszych wychowanków. 

16.12.Jasełka dla Rodziców dzieci z grup Sowy i Kangurki. Godz. 15.30

17.12. Jasełka dla Rodziców dzieci z grupy Tygryski. Godz. 15.00

20.12. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt.  Awantura o Gwiazdkę.

AktualnościListopad

01.11.- 08.11. " Daj Misiaka dla dzieciaka" - Udział dzieci oraz rodziców dzieci z naszego przedszkola w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Centrum Onkologii w Gliwicach. Podziękowania dla rodziców wychowanków naszego przdszkola za udział i zakup nowych zabawek dla dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi.

07.11. Apel Niepodległości- program artystyczny z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  dla dzieci z naszego przedszkola przygotowany został przez grupę starszaków-  Sowy.

12.11. Wyjście do Biblioteki Miejskiej Filia nr 5 w Gliwicach w ramach akcji czytelniczej pt. " Cała Polska czyta dzieciom "- grupy Kangurki.

14.11. Wyjście do Biblioteki Miejskiej Filia nr 5 w Gliwicach w ramach akcji czytelniczej pt. " Cała Polska czyta dzieciom "- grupy Sowy.

25.11. Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu.

26.11. Warsztaty filmowe w Cinema City Gliwice  - projekcja filmu pt. " Kraina Lodu ".- grupa Kangurki

27.11. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " W poszukiwaniu piegów Pana Kleksa ".

30.11. Warsztaty tematyczne " Gdzie pracują nasze mamy ? "- warsztaty przygotowane przez mamy dzieci z grupy Kangurków 

Udział w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej i zimowej.

AktualnościPaździernik

04.10. " Bezpieczny Przedszkolak"-  spotkanie z Policjantami III Komisariatu Policji w Gliwicach.

15.10. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " Jaś i Małgosia"  w wykonaniu Teatru Bajka.

16.10. " Bezpieczny Miś "-  pierwsza pomoc przedmedyczna . Warsztaty dla dzieci z wszystkich grup wiekowych.

23.10. Wyjście do "  CKS Mrowisko " na przedstawienie teatralne pt. " Kopciuszek "- grupa Kangurki i Sowy.

24.10. Wyjście do Biblioteki Miejskiej Filia nr 5 w Gliwicach w ramach akcji czytelniczej pt. " Cała Polska czyta dzieciom "- grupy Kangurki i Sowy.

AktualnościWrzesień

02.09. Rozpoczęcie roku szkolnego. 

12.09.  o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Organizacyjne z rodzicami dzieci wszystkich grup wiekowych.

13.09. Wyjście dzieci do miasteczka ruchu drogowego - w ramach akcji Bezpieczny Przedszkolak - grupa Sowy i Kangurki

 20.09. Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka. 

 

Udział  dzieci w projekcie " Mały Miś w świecie literatury".

Udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej.

AktualnościCzerwiec

Uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca odbędą się dnia 6 czerwca,  w formie zajęć integracyjnych i przedstawienia programu artystycznego pt  " Dzień  Rodziny w Przedszkolu ".

grupa Motylki  godz. 13.00

grupa Misie godz. 13.30

grupa Pszczółki godz. 14.00

grupa Żabki godz. 14.30

04.06. Wyjście do Kina Amok w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif- Paf- grupa Żabki.

06.06. " Bezpieczne wakacje przedszkolaka  " - spotkanie z Policjantami III Komisariatu Policji w Gliwicach.

11.06.  " Spotkanie z Panią Gamą " pt. " W Halii pełnej słońca, dźwięków puzonu nie ma końca " z cyklu spotkania dzieci z muzyką poważną.

12.06. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " Wakacyjne przygody Krzysia ".

19.06.  Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Misie.

24.06.  Wyjście do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Misie

26.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla grupy starszaków- Żabki

 Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu. W miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne.

 

AktualnościMaj

07.05. Przedstawienie teatralne pt. " O rybaku i złotej rybce " - w wykonaniu teatru Kuźnia Twórczego Czasu.

22.05. Udział w V Ogólnopolskim Maratonie dla przedszkolaków pt. Spintem do Maratonu".

23.05. Wyjście do Zamku Piastowskiego-  " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci . Grupa Żabki

24.05. Wyjście do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Pszczółki i Żabki.

27.05. Przedstawienie teatralne pt. " Przygody Tosi Podróżniczki " , w wykonaniu Teatru Twórcza Kraina Uśmiechu.

28.05.  " Spotkanie z Panią Gamą " pt. Na urodzinach Stanisława Moniuszki się soptykamy i chętnie zaśpiewamy "  - z cyklu spotkania dzieci z muzyką poważną.

30.05. Wycieczka autokarowa do Jednostki Wojskowej w Gliwicach.  Dzień Otwartych Koszar - pokaz sprzętu i wyposażenia, skoki spadochronowe. W programie dla najmłodszych m.in. Tor Małego Komandosa oraz gry i zabawy.

Uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca odbędą się dnia 6 czerwca,  w formie zajęć integracyjnych i przedstawienia programu artystycznego pt  " Dzień  Rodziny w Przedszkolu ".

AktualnościKwiecień

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych, do naszego przedszkola od września 2019 r. tj.  na rok szkolny 2019/ 2020, będą odbywały się w każdy czwartek miesiąca kwietnia, w godzinach od 13.30 do godziny 15.00. 


01.04. Kontynuacja programu edukacyjnego " Mały Miś w świecie literatury. Czytanie frg. ksiązki przez przedstawiciela Wydawnictwa MAC.

03.04.  Wycieczka autokarowa do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Misie i Motylki.

08.04. Wyjście do Muzeum Willa Caro na warsztaty pt." Spotkanie z historią". Grupa Żabki.

09.04. Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki.

10.04. Wyjście do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Pszczółki i Żabki.

15.04- 17.04. W dniach 15- 17 kwietnia udział dzieci z kółka wokalno- tanecznego naszego przedszkola w XVII Rejonowym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych zorganizowany przez LO nr 2 w Gliwicach.

16.04. Przedstawienie teatralne pt. " O rybaku i złotej rybce" , w wykonaniu Teatru Twórcza Kraina Uśmiech- na spektakl do naszego przedszkola  została zaproszona grupa dzieci z PM nr 25 w Gliwicach.

17.04. Warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej prowadzone przez mamę Zuzanny T. dla dzieci z grupy wiekowej Misie.

18.04. Zajęcia otwarte dla rodziców z grupy Żabki- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej.

24.04.  Wyjście do Kina Amok w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif- Paf- grupa Żabki.

25.04. Wyjście do Zamku Piastowskiego-  " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci . Grupa Żabki

26.04. Teatrzyk w przedszkolu - przedstawienie pt. " Zaczarowany Gucio " - dla wszystkch gup wiekowych.

29.04. " Spotkanie z Panią Gamą "- skrzypce i akordeon grają melodie Regionu Bałkańskiego - z cyklu spotkania dzieci z muzyką poważną.

30.04.  Wyjście do CKS Mrowisko na przedstawienie teatralne pt. " Jak Rumcajs, Cypiska ratował".

Udział przedszkolaków w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. " Wielkanoc 2019", zorganizowanym przez SP nr. 8 w Gliwicach.

AktualnościMarzec

01.03. " Spotkanie z Panią Gamą "- obój i harfa grają melodie pełne gracji z dawnej Francji - z cyklu spotkania dzieci z muzyką poważną.

04.03. Wycieczka autokarowa do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Misie i Motylki.

05.03. Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki, 

08.03. Teatrzyk w przedszkolu - przedstawienie pt. " Czerwony Kapturek "  dla wszystkch gup wiekowych.

13.03. Wyjście do Teatru Miejskiego w Gliwicach na warsztaty z cyklu " Lekcje w teatrze". Grupy Pszczółki i Żabki.

19.03. Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Pszczółki.

20.03.Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Misie.

28.03.. Wyjście do Zamku Piastowskiego-  " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci . Grupa Żabki

29.03. " Spotkanie z Panią Gamą "- flet gra melodie latynoskie - z cyklu spotkania dzieci z muzyką poważną.

 

 

AktualnościLuty

05.02.  Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki

06.02. Wyjście do Kina Studyjnego Amok na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze pt. " Tarapaty czy przygody ", z cyklu Przedszkolnej Akademii Filmowej. Grupa Żabki

07.02. Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Misie.

08.02.  Bezpieczne ferie- spotkanie dzieci z fukcjonaiuszami III Komisariatu Policji w Gliwicach. 

12.02. Wyjście do MBP Filia nr 5 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Motylki

25.02. Wyjście do Teatru Miejskiego na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze  pt. " Moja pierwsza wizyta w teatrze ", z cyklu " Lekcje w teatrze ". Grupy : Żabki i Pszczółki

28.02. Wyjście do Zamku Piastowskiego-  " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci . Grupa Żabki

Udział dzieci z grupy Żabki w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. " Bajkowe Podróże Koziołka Matołka ''.

 

AktualnościStyczeń

11.01. Bal Karnawałowy Przedszkolaków.

15. 01.  Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Misie.

17.01.  " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci na Zamku Piastowskim w Gliwicach.

17.01. Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Pszczółki.

22. 01. Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". grupa Żabki.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA :

24.01. godz. 13.15 grupa Pszczółki

24.01. godz. 13.45 grupa Żabki

31.01. godz. 13.15 grupa Motylki

31.01. godz. 13.45 grupa Misie

Udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce zimowej.

Zakńczenie akcji charytatywnej " Góra Grosza- na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia

AktualnościGrudzień

03.12. Wyjście do Kina Amok w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif- Paf- grupa Żabki

04.12. Wyjście do MBP Fila Nr 5 w Gliwicach na świąteczne przedstawienie przygotowane przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 41 w Gliwicach- grupa Pszczółki

05.12. "  Świąteczne mydełka " -Warsztaty mydlarskie dla wszystkich grup wiekowych.

06.12. Mikołaj w przedszkolu.

12.12. " Z Silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska- warsztaty dla dzieci na Politechnice Sląskiej w Gliwicach.

13.12. Jasełka w przedszkolu- 

grupa Misie godz. 15.30

grupa Żabki 16.00

14.12. Jasełka w przedszkolu-

grupa Motylki godz. 15.30

grupa Pszczółki godz. 16.00

14.12. Teatrzyk w przedszkolu - przedstawienie pt. " Święta na Zamku "  dla wszystkch gup wiekowych.

W dniach 10- 14 grudnia udział dzieci z kółka wokalno- tanecznego naszego przedszkola w XIX Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych zorganizowany przez GCE Gliwice. 

Udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w konkursach plastycznych o tematyce zimowej i świątecznej.

AktualnościListopad

08.11. Wyjście do MBP Filia nr 7 w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Motylki.

09.11. Udział przedszkolaków w akcji charytatywnej pt. " Prezent pod Choinkę "- akcja pod patronatem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

09. 11. Pokaz " Mody" patriotycznej. Bicie rekordu odśpiewania hymnu narodowego pt. " Rekord dla Niepodległej"- pod patronatem MEN - godz. 11.11.

14.11. Teatrzyk dla dzieci- przedstawieniept. " Calineczka w wykonaniu Teatru Lalek " Bajka".

15.11. Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki.

19.11. Przedszkolna Akademia Filmowa Kino Amok- wyjście grupa Żabki.

20.11. Wyjście do MBP Filia w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Pszczółki.

23.11. Wycieczka wyjazdowa do Kopalni Guido - " Barbórka dla Bajtli".

26.11. Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu.

29.11. " Mamy zdrowe ząbki"- wycieczka do Gabinetu Stomatologicznego- badania profilktyczne i zasady dbania przez  przedszkolaków o zdrowe zęby.

30.11. Konkurs Fotograficzny dla przedszkolaków i ich rodziców pt. " Piękna Nasza Polska Cała".

Udział przedszkolaków w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym " Nasz kącik patriotyczny" - zorganizowanym pod patronatem miesięcznika " Bliżej przedszkola", przez Przedszkole w Sztutowie".

Przystąpienie do XVIII Edycji Akcja " Góra Grosza"- akcja charytatywna na rzecz potrzebujących wsparcia dzieci.

AktualnościPaździernik

11.10. Wyjście do MBP - akcja czytelnicza- Cała Polska czyta dzieciom- grupa Pszczółki.

15.10. Wyjście do CKS Mrowisko na przedstawienie teatralne pt. " Titelitury"- grupa Pszczółki i Żabki

18.10. Wizyta u przedszkolaków Żołnierzy 6 Batalionu Powietrzno- Desantowego Jednostki Wojska Polskiego w Gliwicach. Realizacja projektu Bezpieczny Przedszkolak oraz realizacja projektu pt. " Mała i duża Ojczyzna Przeszkolaka ". 

18.10. Wyjazd dzieci z grupy Żabki na warsztaty edukacyjne do Szkoły Społecznej w Gliwicach.

23.10.  Wyjście do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki

23.10. Wizyta u przedszkolaków Funkcjonariuszy Policji III Komisariatu w Gliwicach. Realizacja projektu Bezpieczny Przedszkolak oraz realizacja projektu pt. " Mała i duża Ojczyzna Przeszkolaka ". Grupy Motylki i Misie.

25.10. Pasowanie na Przedszkolaka - grupa Motylki- godz. 13.15

25.10. Pasowanie na Przedszkolaka- grupa Misie- godz. 14.00 

25.10. Wyjście do Zamku Piastowskiego w Gliwicach na warsztaty pt. " Z Silezaurem i mmutem przez pradzieje Śląska". grupa Żabki

29.10. Wizyta u przedszkolaków Funkcjonariuszy Policji III Komisariatu w Gliwicach. Ralizacja projektu Bezpieczny Przedszkolak oraz realizacja projektu pt. " Mała i duża Ojczyzna Przeszkolaka ". Grupy Pszczółki i Żabki.

Kontynuacja programu edukacyjnego " Piękna nasza Polska cała"- wszystkie grupy

Kontynuacja programu edukacyjnego " Mały Miś w świecie literatury"- grupy Pszczółki i Żabki

Udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej.

 

 

AktualnościWrzesień

03.09. Rozpoczęcie roku szkolnego.

12.09. "Bezpieczny Miś" - warsztaty dla dzieci z wszystkich grup wiekowych z udziałem ratownika medycznego -  udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

17.09.  o godz. 17.00  Zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci wszystkich grup wiekowych.

20.09. Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka. 

26.09. Musical w przedszkolu. Przedstawienie musicalowe pt. " Magiczny świat piosenek Walta Disneya "- dla dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Wyjście dzieci do miasteczka ruchu drogowego - w ramach akcji Bezpieczny Przedszkolak.

Udział dzieci  w Międzynarodowym Projekcie " Piękna Nasza Polska cała".

Udział  dzieci w projekcie " Mały Miś w świecie literatury".

Udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce wakacyjnej.

AktualnościLipiec

Przedszkole pełni dyżur wakacyjny.

AktualnościCzerwiec

30.05. Dzień Dziecka w przedszkolu.

04.06. Dzień Mamy i Taty.

Grupa Misie 10.00 Grupa Pszczółki 10.45

06.06. Dzień Mamy i Taty. 

Grupa Motylki 10.00 Grupa Żabki 10.45

07.06. Wyjście do CKS Mrowisko na przedstawienie pt. " Koziołek Matołek" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Grupa Pszczółki i Żabki.

10.06. Wyjście do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom ". Grupa Żabki.

13.06. Teatrzyk w przeszkolu- przedstawienie pt. " Przygody Kapryśniej Królewny" w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska.

24.06. Udział w V finale akcji pt. " Skup Kultury "- przekazanie książek, gier, płyt zebranych przez naszych przedszkolaków na rzecz w/ w akcji.

Udział Grupy Pszczółki w ogólnopolskim programie edukacyjnym " Akademia Wyobrażni Play- doh".

Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu Lipcu.

 

AktualnościMaj

09.05 Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " Kocmołuszek" w wykonaniu Teatru Bajka.

11.05. Rozstrzygnięcie wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego z udziałem dzieci i rodziców.

15.05 Udział dzieci w IV Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków - Sprintem do Maratonu.

17.05. Wyjście do MBP w Gliwicach - akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Pszczółki 

24.05. Wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej w Staniszczach Małych. Grupa Żabki i Pszczółki.

29.05. Wyjście do MBP w Gliwicach - akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Żabki

Uroczytości z okazji Dnia Mamy i Taty odbędą się 04 i 06 czerwca.

Akcja charytatywna " Skup- Kultury"- udział w projekcie zbiórki dzieł kultury na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Udział w konkursach plastycznych o tematyce wiosennej.

AktualnościKwiecień

SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019, BĘDA MIAŁY MIEJSCE W KAŻDY PIĄTEK MIESIĄCA KWIETNIA O GODZINIE 13.30.

III edycja wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego o tematyce wiosennej,  dla dzieci i ich rodziców .

20.04. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " Alladyn" w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek.

23.04. Dzień Ziemi w naszym przedszkolu.

24.04. Wyjcie do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Żabki

25.04. Wyjcie do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza pt. " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Pszczółki

26.04. Wyjście do Centrum Kultury Studenckiej " Mrowisko" na przedstawienie teatralne pt. " Przygody Baltazara i Smoka" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji.

27.04. Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy Żabki . Zapraszamy o godz. 10.00.

 

 

 

AktualnościMarzec

08.03. Wyjscie do MBP w Gliwicach - akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Pszczółki

15.03. Teatrzyk w przedszkolu. Przedstawienie pt. " Alicja w Krainie Czarów" w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek.

20.03. Korowód wiosenny- powitanie wiosny przez wszystkie grupy wiekowe.

23.03. Zajęcia otwarte dla rodziców z grupy Misie.

26.03. Wyjście do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom" . Grupa Żabki

AktualnościLuty

15.02. Wyjscie do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Pszczółki

16.02. Udział dzieci z wszystkich grup wiekowych w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym pt. " Pejzaż zimowy".

22.02 Wyjscie do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom". grupa Żabki

23.02. Czerwony dzień w przedszkolu- zabawy i gry dydaktyczne oraz konkursy plastyczne zwiżane z tematem dnia.

AktualnościStyczeń

10.01. Dzień Babci i Dziadka.

gr. Motylki godz. 10.00

gr. Pszczółki godz.10.45

11.01. Wyjście do MBP w Gliwicach- akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Żabki.

16.01. Teatrzyk w przedszkolu. Przedstawienie pt. " Przygody małej żabki"- w wykonaniu Teatru Bajka.

17.01. Dzień Babci i Dziadka.

gr. Misie godz. 10.00

gr. Żabki godz. 10.45

22.01. Bal Karnawałowy w przedszkolu.

 

AktualnościGrudzień

06.12. Mikołaj w przedszkolu.

06.12 do 08.12. Kiermasz Świąteczny Przedszkolaków.

13.12. Jasełka w przedszkolu. Grupa Żabki i Pszczółki godz. 10.00

20.12. Jasełka w przedszkolu. Grupa Misie i Motylki godz. 10.00

Udział w Ogólonopolskiej Akcji Charytatywnej " Góra Grosza".

Udział w konkursach plastycznych o tematyce świąteczej i noworocznej.

AktualnościListopad

07.11. Pasowanie na Przedszkolaka- Grupa Motylki godz. 13.30.

07.11. Udział grupy Pszczółki w warsztatach plastycznych, zorganizowanych przez Szkołę Społeczną w Gliwicach.

08.11. Pasowanie na Przedszkolaka - Grupa Misie  godz.13.30

17.11. Teatrzyk w przedszkolu Bajkowe Skarbki Śląska - przedstawienie pt. " Opowieść o dwóch siostrach".

23.11. Wyjście grupy Żabki do MBP w Gliwicach - udział dzieci w akcji czytelniczej pt. " Cała Polska czyta dzieciom".

24.11. Międzynarodowy Dzień Misia w przedszkolu.

Kontynuacja udziału w akcjach:

- Pocztówkowe Przedszkole

- PSIjaciel Zwierząt.

Udział w konkursach plastycznych i matematycznych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

AktualnościPaździernik

04.10. Teatrzyk kukiełkowy w przedszkolu. Przedstawienie pt. " Magiczne słowa".

02.10- 06.10. Udział w akcji " PSIjaciel zwierząt ", organizowanej przez OTOZ i Disney Junior - grupa Pszczółki

26.10. Wyjście do Centrum Kultury Studenckiej " Mrowisko " na przedstawienie teatralne pt. " Ach, ta Pipi "- grupa Żabki i Pszczółki

Udział w akcji pt. " Pocztówkowe Przedszkole "- zorganizowanej przez miesięcznik " Bliżej przedszkola".

Udział w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej oraz konkursach promujących zasady bezpieczeństwa dzieci, w ruchu drogowym.

AktualnościWrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego.

13.09. Zajęcia edukacyjne z cyklu Bezpieczny przedszkolak- Pierwsza pomoc przedmedyczna.

15.09. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zajęcia dla grup Żabki, Misie, Pszczółki.

19.09. Wyjście do MBP nr 4 w Gliwicach - akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom".- grupa Pszczółki.

20.09. Dzień Przedszkolaka

21.09.Wyjście do MBP nr 4 w Gliwicach - akcja czytelnicza " Cała Polska czyta dzieciom".- grupa Żabki.

21.09. Zebranie z rodzicami- godz. 17.00

 

AktualnościLipiec

Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.

W miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne.

AktualnościCzerwiec

01.06. Dzień Dziecka w przedszkolu.

01- 16.06. Akcja charytatywna pod hasłem " Skup Kultury" zorganizowana przez Fundację " Cała Naprzód".

13.06. Wyjście do CKS Mrowisko na przedstawienie teatralne pt. " Roszpunka". grypy : Pszczółki i Sowy.

22.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla grupy 6- latków.

Bezpieczne Wakacje- cykl zajęć i zabaw dydaktycznych dotyczących bezpiecznego spędzenia wakacji przez dzieci.

AktualnościMaj

08.05. Wycieczka autokarowa do " Dzidzi Wioski" w Stanicy- grupy: Sowy i Pszczółki

10.05. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. Pan Gaweł i jego pies" w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska

16.05. Udział w III Ogólnoposkim Maratonie Przedszkolaków zorganizowanym przez wydawnictwo " Bliżej przedszkola".

DZIEŃ MAMY I TATY :

22.05. Grupa Misie godz. 13.30

23.05.  Grupa Pszczółki godz. 13.30

24.05. Grupa Sowy godz. 16.00

26.05. Grupa Żabki godz. 13.30

Warsztaty edukacujne dla dzieci pt. Zwierzęta świata....natura bliżej nas.

AktualnościKwieceń

03.04 Wystawa Prac Plastycznych wykonanych przez dzieci i ich rodziców z naszego przedszkola, biorących udział w III edycji Wiosennego  Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego.

10.04. Wyjście grup Sowy i Pszczółki do Centrum Kultury Studenckiej " Mrowisko " na przedstawienie teatralne pt. " Piękna i Bestia".

12.04. Udział Zespołu Teatralnego naszego przedszkola w XV Regionalnym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych.

24.04. " Dzień Ziemi " w przedszkolu- ochrona środowiska i postawy proekologiczne przedszkolaków.

25.04. Wyjście do MBP nr 5 w Gliwicach w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Żabki

27.04. Wyjście do MBP nr 5 w Gliwicach w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Sowy

28.04. Wyjście do MBP nr 5 w Gliwicach w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Pszczółki

SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA NASZYCH PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW odbywać się bedą w każdy piątek miesiąca kwietnia, w godzinach od 13.30 do 15.00

Udział dzieci w wszystkich gru wiekowych w konkursach plastycznych o tematyce wiosennej i Wielkanocnej.

AktualnościMarzec

Przystąpienie do Programu Edukacyjnego " Pocztówkowe Przedszkole"- grupa Pszczółki

14.03. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie pt. " Idzie Wiosna".

21.03. Witamy Wiosnę- Korowód Wiosenny Przedszkolaków.

Udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce wiosennej.

Zakończenie akcji charytatywnej na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia " Góra grosza "- przekazanie zebranych groszy Fundacji.

AktualnościLuty

Dzień Babci i Dziadka:

06.02. tj. poniedziałek gr. Misie godz. 14.00

07.02. tj. wtorek gr. Pszczółki godz. 14.00

08.02. tj. środa gr. Sowy godz. 16.00

09.02. tj. czwartek gr. Żabki godz. 14.00

BAL KARNAWAŁOWY PRZEDSZKOLAKÓW 21 LUTY

AktualnościStyczeń

Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej " Akademia Aquafresh".

Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej " Góra grosza".

Kontynuacja programu edukacyjnego " Poczytaj mi przyjacielu".

Udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce zimowej.

Udział w Gali XVII Edycji Konkursu Inscenizacji Bożonarodzeniowych- odbiór nagród za I miejsce uzyskane w konkursie oraz 5 nagród indywidualnych.

Prezentacja nagrodzonych Jasełek dla uczniów III klasy SP nr 1 w Gliwicach.

AktualnościGrudzień

06.12. Mikołaj w przedszkolu.

Zapraszamy rodziców na Jasełka, które odbędą się :

14.12. Jasełka grupa Sowy godz. 16.00

15.12. Jasełka grupa Żabki godz. 14.00

19.12. Jasełka grupa Misie godz. 14.00

20.12. Jasełka grupa Pszczółki godz. 14.00

22.12. Lekcja biblioteczna - " O tolerancji " wyjście do MBP filia nr 5 w Gliwicach

16.12. Udział dzieci w XVII Edycji Konkursu Inscenizacje Bożonarodzeniowe, który odbędzie się GCE Gliwice

AktualnościListopad

03.11. PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA.

grupa Misie godzina 13.30

grupa Żabki godzina 14.00

08.11. Wyjście do MBP Filia nr 5- grupa Sowy.

10.11. Spotkanie naszch przedszkolaków z autorką książek dla dzieci panią Izabelą Skabek, w ramach wzbogacania kompetencji czytelniczych dzieci.

15.11. Teatrzyk w przedszkolu. Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym pt. " O Skarbniku z głębokiej kopali", w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska.

16.11. Wyjście do MBP Filia nr 5- grupa Żabki

17.11. Wyjście do MBP Filia nr 5- grupa Pszczółki

25.11. Obchodzimy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

Udział dzieci wszystkich grup wiekowych w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej.

Przystąpienie do XVII Edycji Akcja " Góra Grosza"- akcja charytatywna na rzecz potrzebujących wsparcia dzieci.

AktualnościPaździernik

10.10. Udział dzieci wszystkich grup wiekowych w spektaklu teatralnym pt. " Z Radkiem Niejadkiem"

18.10. Wyjście do MBP nr 5 w Gliwicach- rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci. Grupa Sowy.

18.10. Dzień Pocztowca- wyjście na pocztę, spotkanie z pracownikami Poczty.

20.10. Wyjście do MBP nr 5 w Gliwicach- rozwijanie kompentcji czytelniczych u dzieci. Grupa Pszczółki

20.10. Czerwony Dzień w grupie Misiów- zabawy dydaktyczne dotyczące koloru czerwonego i jego znaczenia np. w ruchu drogowym.

Kontynuacja realizacji programu " Cała Polska czyta dzieciom"- Przedszkolny Kącik Wymiany Książki między naszymi przedszkolakami.

Udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej " W trosce o zdrowy uśmiech dziecka".

 

AktualnościWrzesień

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne we wtorek, dnia 13.09.2016 r. o godz. 17.00

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim. Bezpieczeństwo uczestniczenia w ruchu drogowym.

14.09. Wyjście grupy Sowy do muzem Willa Caro.

Dzień Przedszkolaka

Udział w akcji czytelniczej " Poczytaj mi przyjacielu".

AktualnościLipiec

Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.

W miesiącu sierpniu nasze przedszkole jest nieczynne.

AktualnościCzerwiec

01.06. Dzień Dziecka w przedszkolu.

08.06. Udział dzieci z gr. Tygryski w Regionalnym Konkursie Teatralnym " Bawimy się w prawdziwy teatr".

09.06. Wyjście do Kina Amok w ramach warsztatów filmowych Akademii Pif- Paf- gr. Tygryski.

14.06. Wyjście do MBP - kontynuacja realizacji programu edukacyjnego " Cała Polska czyta dzieciom"- gr. Sowy

20.06. Wyjście na zajęcia przyrodnicze pt. Mieszkańcy Łąki"- gr. Sowy

21.06. Wyjście i uczestniczenie w Dniach Otwartych Zamku Piastowskiego w Gliwicach- warsztaty pt. " Zwierzęta Epoki Lodowcowej "- gr. Tygryski

Realizacja programu edukacyjnego pt. " Bezpieczne dziecko".

AktualnościMaj

04.05. Rozdanie nagród i dyplomów dla dzieci i rodziców, którzy wzięli udział w II edycji Przedszkolnego Wiosennego Konkursu Plastycznego.

11.05. Wycieczka autokarowa do Parku Atrakcji Alele w Zbrosławicach.

17.05. Udział w wiosennej edycji " Sprintem do maratonu", zorganizowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola.

23.05. Wyjście do Kina Amok na warsztaty flmowe Akademii Pif- Paf.

W związku z przypadaniem Dnia Matki na dzień ustawowo wolny, zapraszamy rodziców i dzieci w dniu 01.06. na "Dzień Mamy, Taty i Dziecka w ogrodzie".

AktualnościKwiecień

Spotkania adaptacyjne dla naszych przyszłych przedszkolaków będą odbywały się w każdy piątek, miesiąca kwietnia od godz. 13.30 do godz. 15.30.

II edycja Przedszkolnego Wiosennego Konkursu Plastycznego przeznaczonego dla naszych przedszkolaków i ich rodziców.

05.04. Występ na Gali Regionalnego Przegladu Inscenizacji Wielkanocnych, w wykonaniu Zespołu Teatralnego Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka, w związku z zajęciem I miejsca w wymienionym przeglądzie.

Kontynuacja realizacji programu " Poczytaj mi przyjacielu"-  poniedziałkowe spotkania przedszkolaków z czytającymi im gimnazjalistami.

08.04. Teatrzyk w przedszkolu- spektakl pt. " Opowieści o czarodziejskim ogrodzie".

11- 15.04. Kontynuacja realizacji programu " Kubusiowi Przyjaciele Natury"- zdobywanie przez dzieci Orderu Przyjaciel Natury.

Udział przedszkolaków w XIII edycji konkursu plastycznego pt. " Przyroda w oczach dziecka".

Udział przedszkolaków w następujących konkursach plastycznych: Ozdoby Wielkanocne, Kartka Wielkanocna, Pisanka Wielkanocna, Wiosna tuż, tuż, Wiosenne Kwiaty, Pierwsze Kwiaty Wiosny.

22.04. Międzynarodowy Dzień Ziemi- zdobywanie przez przedszkolaków Orderu Przyjaciel Natury.

25.04. Udział w Przedszkolnej Akademii Filmowej " PIF-PAF "- grupa Tygryski.

AktualnościMarzec

Spotkania adaptacyjne dla naszych przyszłych przedszkolaków będą odbywały się w każdy piątek, miesiąca kwietnia od godz. 13.30 do godz. 15.30.

07.03. Wyjście do MBP w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom ".- gr. Tygryski i Sowy.

08.03. Wyjscie do Kina Amok w ramach Akademii Filmowej PIF- PAF.

21.03. Korowód Wiosenny Przedszkolaków - powitanie wiosny.

22.03. Wyjście do Centrum Studenckiego " Mrowisko " na spektakl Narodowego Teatru Edukacji pt. " Czerwony Kapturek ".

23.03. Udział Zespołu Teatralnego Przedszkola Niepublicznego " Chatka Puchatka " w Przegladzie Inscenizacji Wielkanocnych.

AktualnościLuty

02.02. Bal Karnawałowy w przedszkolu.

03.02. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach realizacji programu " Bezpieczny Przedszkolak".

Kontynuacja akcji charytatywnej " Zbieramy nakrętki dla chorej Oli ".

Kontynuacja programu " Kubusiowi Przyjaciele Natury ".

AktualnościStyczeń

Kontynuacja realizacji Akcji Charytatywnej "Zbieramy nakrętki dla Oli".

Przystąpienie do akcji " Biblioteczka dla Małych Pacjentów"- zbieranie książek na rzecz pacjentów Szpitala Dziecięcego.

19.01.  Wyjście do Kina Amok w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej. Grupa Tygryski.

21.01. Wyjście do MBP w Gliwicach udział dzieci w akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Tygryski

22.01. Wyjście do MBP w Gliwicach w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Sowy.

22.01.Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. Grupa Tygryski godz. 15.00

26.01.Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu.Grupa Sowy godz. 15.00

27.01.Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu.Grupa Żabki godz. 13.30

26.01. Udział w XVIII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych Herody 2016 zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Grupa Tygryski.

28.01. Teatrzyk w przedszkolu " Bajkowe Skarbki Śląska "- przedstawienie pt. " Podarunek dla Królowej Gór".

Bal Karnawałowy Przedszkolaków odbędzie się 02 lutego.

AktualnościGrudzień

02.12. Świąteczne Warsztaty dla dzieci w Zamku Piastowskim- grupa Tygryski.

04.12. Barbórka w przedszkolu.

07.12. Spotkanie dzieci z Mikołajem i Śnieżynką.

07.12- 10.12 Kiermasz Świąteczny przygotowany przez naszych Przedszkolaków

10.12. Realizacja udziału przedszkola w akcji charytatywnej " Szlachetna Paczka"- dziękujemy za zaangażowanie wszystkim rodzicom, naszych wychowanków.

11.12. Udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych- grupa Tygryski.

15.12. Udział dzieci w Warsztatach Kreatywnych, w związku z zaproszeniem naszych przedszkolaków przez Szkołę Społeczną nr 1 w Gliwicach.

18.12. Jasełka w przedszkolu

grupa Żabki- godzina 13.30

grupa Sowy- godzina 15.00

grupa Tygryski- godzina 16.00

Udział dzieci w konkursach plastycznych:

" Kartka Bożonarodzeniowa"

" Świąteczne czary- mary"

" Dekoracje Bożonarodzeniowe".

Udział w akcji charytatywnej " Biblioteczka Małych Pacjentów"- podziel się książkami i pomóż stworzyć szpitalną biblioteczkę.

AktualnościListopad

Projekcja filmu " Polak Mały "- zapoznanie dzieci z problematyką niepodległościową związaną z historią Polski. Poznanie i urtrwalenie znajomości symboli narodowych- obchodzenie Dnia Niepodległości.

16.11. Udział dzieci w Gali rozdania nagród IV Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego.

20.11. Ogólnopolski Dzień Dziecka w naszym przedszkolu.

24.11. Wyjście do kina Amok na warsztaty filmowe w ramach akcji Akademia Filmowej " Pif- Paf ".

 25.11. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu.

26.11. Wycieczka autokarowa do Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, udział dzieci w warsztatach pt. " Jak powstaje węgiel ". Grupy: Tygryski i Sowy.

Wyjście do MBP w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom ".

Kontynuacja programu " Poczytaj mi przyjacielu "- poniedziałkowe spotkania z uczniami Gimnazjum nr 2 w Gliwice.

Udział dzieci w następujących konkursach plastycznych:

" Misie, misiaczki, miski", Przyjaciel wszystkich- Pluszowy Miś, Miś ciekawy świata".

" Barwy jesieni w polskiej przyrodzie"

" Barwy jesieni z okzaji Dnia Kredki"

" Bohatrowie wierszyków logopedycznych- świat wokół nas"

" Mój czworonożny przyjaciel"

" Szczęśliwe psiaki, kociaki to zadbane zwierzaki".

 

 

AktualnościPaździernik

06.10. Teatrzyk w przedszkolu, przedstawienie pt. " Bajkowe skarbki Śląska". 

09.10 " Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu".

14.10. Wyjście do Muzem Odlewnictwa w Gliwicach. Warsztaty dla dzieci pt." Baśniowa jesień w Muzeum Odlewnictwa".

Udział w konkursach plastycznych: Pocztówka z wakacji, Bukiet Pani Jesieni, Czar Jesieni, Las jesienią.

Wyjście do MBP w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom".

Konytnuacja programu prozdrowotnego " Mamo, tato- wolę wodę!

23.10. godz. 13.30 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA- grupa Żabki

26.10. Spektakl Interaktywny dla dzieci- Spotkanie z iluzjonistą.

26.10- 29.10 Udział w I Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków- " Sprintem do maratonu"- zorganizowanym przez Wydawnictwo " Bliżej przedszkola".

AktualnościWrzesień

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne w środę 16.09.2015r. o godzinie 17.00.

10.09 i 17.09. Bezpieczny przedszkolak- utrawalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym .z uczestnictwem pieszych. Grupy Sowy i Tygryski

20.09. Dzień Przedszkolaka

Udział w akcji charytatywnej na rzecz chorego dziecka -" Zbieramy nakrętki - pomagamy Oli".

Udział w akcji czytelniczej " Poczytaj mi przyjacielu".

AktualnościLipiec

Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.

W miesiącu sierpniu nasze przedszkole jest nieczynne.

AktualnościCzerwiec

08.06. Wyjście w ramach akcji Akademii Filmowej Pif- Paf.

09.06. Udział w Międzyszkolnym Konkursie " Bawimy się w prawdziwy teatr".

15.06. Udział w  Międzyprzedszkolnym Konkursie  pt. Jestem bezpieczny w przedszkolu i domu"-zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

16.06 i 17.06. Uroczystość pożegnania starszaków . Grupy Sowy i Tygryski.

Zakończenie projektu " Poczytaj mi przyjacielu". Zaproszenie uczniów Gimnazjum oraz nauczycieli uczestniczących w projekcie na uroczystośc zakończenia akcji.

Zakończenie akcji edukacyjnej " Cała Polska czyta dzieciom".

AktualnościMaj

30.05.2015 FESTYN W PRZEDSZKOLU.

Udział dzieci w konkursie plastycznym " Wiosenne inspiracje".

Wycieczka autokarowa do Żorskiego Centrum Regionalnego- zajęcia edukacyjne.

Udział w przedstawieniu pt. " Bo warto być dobrym- Dzień Dobrych Uczynków" zorganizowanym dla przedszkolaków przez Gimnazjum im. J. Pukowca.

Wyjścia do bibloteki w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom".

Udział dzieci w konkursie " Starszakowy Turniej Zagadek ".

Wyjście na przedstawienie pt. Królewna szuka królewny" przygotwane przez Gimnazjum im. J.Pukowca.

 

AktualnościKwiecień

01.04. " Wielkanocne zwyczaje " - inscenizacja w wykonaniu Zespołu Wokalno- Tanecznego naszego przedszkola dla naszych przedszkolaków i personelu.

Udział w konkursie plastycznym " Wielkanoc tuż, tuż.

03.04. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. " Kolorowy Motyl ".

09.04. Teatrzyk w przedszkolu- przedsztawienie pt. " Bajkowe Skarbki Śląska".

12.04. Udział w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego " Przyroda wokół nas".

14.04. Gala Rozdania Nagród XIII Regionalnego Konkursu Inscenizacji Wielkanocnych- I miejsce dla Zespołu Wokalno- Tanecznego naszego przedszkola.

14.04. Wyjście do MBP w ramach akcji ogólnopolskiej pt. " Cała Polska czyta dzieciom".

15.04. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym " Kartka Wielkanocna ".

16.04. Wyjście do MBP w ramach akcji ogólnopolskiej pt. " Cała Polska czyta dzieciom".

Udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. " Brzechwa dzieciom".

22.04. " Dzień Ziemi " w przedszkolu.

29.04. Wyjście do kona Amok w ramach Akademii Filmowej " Pif- Paf".

Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Akademii Misia Haribo- " Odkrywamy Kosmos".

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pt. " Żabki, motylki, bociany, biedronki, listki akacji, to sa elementy wiosennej dekoracji".

Udział w konkursie plastycznym pt. " Portret Pani Wiosny ".

Kontynuacja udziału w programach prozdrowotnych i ekologicznych tj. Akademia Aquafresh, Kubusiowi przyjaciele natury".

 

 

AktualnościMarzec

Uwaga konkurs plastyczny. " Wiosenne kompozycje ".

Zapraszamy rodziców i dzieci naszego przedszkola do udziału w konkursie zorganizowanym przez wychowawczynie grup: Sowy i Tygryski do udziału w konkursie. Technika  i format pracy dowolny. Prace prosimy przekazać do dnia 25 marca.

09.03. Dzień Kobiet w przedszkolu.

10.03. Wyjście do kina Amok w ramach warsztatów flmowych Akademii Pif- PaF.

11.03. Wyjście do kina Amok w ramach warsztatów flmowych Akademii Pif- PaF.

13.03. Wyjście do GCE im. Jana Pawła II na musical pt. O małej Syrence".

16.03. Wyjście do MBP Filia Sikornik w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom".- grupa Pszczółki.

16.03 lub 23.03. Warsztaty plastyczne " Kartka Wielkanocna" prowadzone dla  dzieci przez rodzica będącego nauczyciela SP nr 5 - grupa Kangurki

21.03. Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu.

26.03. Wyście do Muzeum Odlewnictwa Artystycznego- warsztaty dla dzieci- grupa Sowy. 

27.03. Wyście do Muzeum Odlewnictwa Artystycznego- warsztaty dla dzieci- grupa Tygryski. 

30.03. Udział Zespołu Wokalno- Tanczenego PN " Chatka Puchatka" w XIII Rejonowym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych.

SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW BĘDĄ ORGANIZOWANE W MIESIĄCU KWIETNIU.

10.04. piątek godz. 13.30- 15.00

13.04. poniedziałek godz. 13.30 - 15.00

20.04. poniedziałek godz. 13.30- 15.00

27.04.poniedziałek godz. 13.30- 15.00

AktualnościLuty

06.02. Udział dzieci w konkursie plastycznym " Moje bezpieczne ferie zimowe". Grupa Sowy

Udział dzieci w konkursie plastycznym " Zimowy pejzaż" Grupa Sowy

Przystąpienie przedszkola do programu " Akademia Skrzata Benia" pod patronatem miesięcznika " Bliżej przedszkola". 

16.02. Warsztaty " Łatwe zadanie na Tuputanie"- autorska, inowatorska metoda pracy z dziećmi p. Marioli S. nauczyciela naszego przedszkola.

16.02. Wyjście dzieci do MBP Filia Sikornik w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Tygryski

19.02. Teatrzyk w przedszkolu- przedstawienie przybliżające dzieciom zagadnienie zdrowego odżywaiania się pt. " Przygoda kapryśnej Królewny".

24.02. Wyjście dzieci do " Miasteczka ruchu drogowego"- utrwalanie zasad bezieczeństwa dzieci w ruchu pieszym. Grupa Kangurki

26.02. Wyjście dzieci do MBP Filia Trynek w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Grupa Kangurki

27.02. Kontynuacja udziału przedszkola w programie XIV edycji Akademi Misia Haribo pt. " Odkryj Kosmos ze Złotym Misiem Haribo".

AktualnościStyczeń 2015

08.01. Udział w Gali XV Przeglądu Insenizacji Bożonarodzeniowych- II miejsce dla PN " Chatka Puchatka".        

15.01. Wyjście grupy Sowy na warsztaty w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej.

15.01. i 29.01. Wyjście do MBP grupa Kangurki- warsztaty z cyklu " Cała Polska czyta dzieciom".  

19.01. Wyjście grupy Tygryski na warsztaty w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej.

 DNI BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU:

19.01. godz. 15.00  grupa Pszczółki      

20.01. godz. 15.30 grupa Sowy        

21.01. godz. 15.30 grupa Tygryski  

26.01. godz. 15.00 grupa Kangurki

26.01. Udział grupy Kangurki w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. " Kubusiowe Piosenki".

22.01.BAL KARNAWAŁOWY PRZEDSZKOLAKÓW

27.01 Udział dzieci w XVII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych " Herody ", w Pałacu Młodzieży Katowice.  

29.01. Konsultacje z psychologiem PPP w Gliwicach.        

29.01. Spotkanie dzieci z funkcjonariszem Policji Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach na temat " Bezpieczeństwo zabaw podczas ferii zimowych".                    

30.01. Zajęcie otwarte dla Rodziców w grupie Tygryski        

30.01. Wyjazd zespołu wokalno- tanecznego PN " Chatka Puchatka" do Pałacu Młodzieży w Katowicach- zespół laureatem I miejsca w XVII Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych " Herody".

AktualnościGrudzień

04.12. Barbórka w przedszkolu- spotkanie z górnikiem przygotowane przez dzieci z Kółka Regionalnego.

05.12. Mikołaj w przedszkolu

05.12 Kiermasz Świąteczny

07.12. Udział dzieci z Kółka Plastycznego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Zwierzakolub- Buliba.

09.12. Jasełka Grupa Kangurki godz. 15.00 Grupa Sowy 16.00

10.12. Jasełka Grupa Tygryski godz. 15.30

11.12. Jasełka Grupa Pszczółki godz. 15.00

12.12 Udział dzieci w XV Jubileuszowym Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych.

 12.12. Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie Kangurki

17.12 Udział w konkursie plastycznym " Bożonarodzeniowe Ozdoby"

17. 12. Udział w akcji charytatywnej na rzecz chorego dziecka- przygotowanie prac plastycznych.

AktualnościListopad

07.11. Wyjście dzieci uczęszczających na Kółko Regionalne do MBP w Gliwicach na zajęcia pt. " Gliwice na starych fotografiach".

13.11. Wyjście grupy Pszczółki do MBP w Gliwicach w ramach realizacji projektu " Poczytaj mi Przyjacielu".

14. 11. Wyjście grupy Sowy do MBP w Gliwicach w ramach projektu " Cała Polska czyta dzieciom".

18.11. Wyjście do kina Amok - Akademia Filmowa " Pif- Paf"  grupa Sowy .

21.11. Udział dzieci uczęszczających na Kółko Plastyczne w V Edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego dla Przedszkoli.

27.11. Wyjście do MBP w Gliwicach- warsztaty pt. " Poznawanie zwyczjów, wróżb i zabaw Andrzejkowych".

28.11. Wycieczka piesza do Gabinetu Stomatologicznego - warsztaty " Dbamy o swoje ząbki".  Grupy Kangurki i Sowy.

Kontynuacja realizacji programu " Aquafresh"- grupa Kangurki

Udział wszystkich grup wiekowych w konkursach plastycznych:

" Ukochany zwierzak"

" Miś pluszowy- mój przyjaciel"

" Mój ulubiony Miś".

AktualnościPaździernik

10.10. Wyjazd na Wystawę Budowli z Klocków Lego. Grupy Tygryski i Sowy

15.10. Wyjście do Muzeum Willa Caro na warsztaty pt. " Mały powstaniec ". Grupa Sowy

22.10. Wyjście do Muzeum Willa Caro na wrsztaty pt. " Mały powstaniec ". Grupa Tygryski

24.10. Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka . Grupa Kangurki i Pszczółki

27.10. Wyjście do Centrum Kultury Studenckiej " Mrowisko" na spektakl Teatru " Wit- Wit" pt. " Kapryśna Księżniczka". Grupy Kangurki, Pszczółki, Tygryski, Sowy.

AktualnościWrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015.

Zebranie z rodzicami dnia 10.09.2014 r.

10.09. Wyjście do Muzeum Willa Caro na warsztaty dla dzieci pt. " Z wizytą u Oscara Caro". Grupa Sowy i Tygryski

16.09. Wyjście na koncert umuzykalniający pt. " Spotkania z muzyką " zorganizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Gliwicach przy współracy z Filharmonią Śląską.

20.09. Korowód z okazji Dnia Przedszkolaka- wyjscie wszystkich grup wiekowych.

Wyjście do MBP w Gliwicach- wszystkie grupy wiekowe

Udział dzieci w konkursie plastycznym pt. " Kubuś Puchatek kopie piłkę" zorganizowanym przez Klub Sportowy " Piast Gliwice ".

Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. " Jesienny bukiet ".

 

 

AktualnościSierpień

W miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne.

AktualnościLipiec

W miesiącu lipcu  nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny.

AktualnościCzerwiec

Dzień Dziecka w przedszkolu. 

Wyjście dzieci do Centrum Kultury Studenckiej " Mrowisko" na przedstawienie teatralne pt. " Tajemnica pierścienia".

Wyjście dzieci do SP nr 5 na spotkanie pt. " Zamki, królewny i rycerze".

Warsztaty ekologiczne dla dzieci pt. " O Wodzimierzu" zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów w Gliwicach.

Uroczystość pożegnania grup starszaków- zorganizowana dla dzieci, personelu i rodziców, w formie prezentacji programu słowno- muzycznego oraz nagrodzonej  na konkursie baśni pt. " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".

AktualnościMaj

09.05. Wyjście do MBP przy ul Piastowskiej - spotkanie dla przedszkolaków pt. " Czytające babcie w bibliotece"- grupy Kangurki Żabki

16.05. Wycieczka wyjazdowa do Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach- grupy Misie, Tygryski, Kangurki

20.05. Wycieczka wyjazdowa do ZOO w Chorzowie- grupy Żabki i Pszczółki

21.05. Udział w Konkusie Regionalnym pt. " Bawimy się w prawdziwy teatr " organizowanym przez MDK w Bojkowie- grupa Sowy

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu:

26.05. tj. poniedziałek. Grupy Tygryski i Misie godz. 15.30

27.05. tj. wtorek. Grupa Kangurki godz. 15.30

28.05. tj. środa. Grupa Pszczółki godz. 15.00

29.05. tj. czwartek. Grupa Sowy godz. 15.30

30.05. tj. piątek. Grupa Żabki godz. 15.00

AktualnościMaj

09.05. Wyjście do MBP przy ul Piastowskiej - spotkanie dla przedszkolaków pt. " Czytające babcie w bibliotece"- grupy Kangurki Żabki

16.05. Wycieczka wyjazdowa do Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach- grupy Misie, Tygryski, Kangurki

20.05. Wycieczka wyjazdowa do ZOO w Chorzowie- grupy Żabki i Pszczółki

21.05. Udział w Konkusie Regionalnym pt. " Bawimy się w prawdziwy teatr " organizowanym przez MDK w Bojkowie- grupa Sowy

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu:

26.05. tj. poniedziałek. Grupy Tygryski i Misie godz. 15.30

27.05. tj. wtorek. Grupa Kangurki godz. 15.30

28.05. tj. środa. Grupa Pszczółki godz. 15.00

29.05. tj. czwartek. Grupa Sowy godz. 15.30

30.05. tj. piątek. Grupa Żabki godz. 15.00

AktualnościKwiecień

02.04. Wyjście na spektakl interaktywny Teatru Wit- Wit. Grupy Tygryski, Misie, Sowy.

07 i 08.04. Wyjście na warsztaty w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif- Paf. Grupy Misie, Tygryski i Sowy.

11.04. Wyjście do SP nr 5 na warsztaty pt. Wielkanocne ozdoby". Grupa Sowy

11.04. Wyjście do Muzeum. Poznawanie historii Gliwic. Grupy Tygryski i Misie

16.04. Udział grupy Sowy w konkursie dotyczącym inscenizacji wielkanocnych.

16.04. Wyjazd dzieci na Stadion Klubu Piłkarskiego Piast Gliwice w cyklu programu " Przedszkolaki na Okrzei".

Udział w Konkursie Plastycznym Misia Haribo- kółko plastyczne

Udział w VI edycji programu Piramida żywienia- uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu . Grupa Żabki

Udział w projekcie e-twining " Wymieniamy się kartkami z okazji Świąt Wielkanocnych z wybranymi przedszkolami na terenie całej Europy.

Informujemy, że spotkania adaptacyjne dla dzieci objętych od dnia 01 kwietnia naborem do naszego przedszkola, odbędą się w dniach:

31.03. godz. 13.30- 15.00 tj. poniedziałek

07.04. godz. 13.30- 15.00 tj. poniedziałek

14.04. godz. 13.30- 15.00 tj. poniedziałek

28.04. godz. 13.30- 15.00 tj. poniedziałek

Ponadto informujemy, że nie prowadzimy naboru internetowego, celem zapisania dziecka należy osobiście zgłosić się w przedszkolu.

Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego na rok szkolny 2014/ 2015 będą wydawane od dnia 1- go kwietnia br.

Informujemy również, że przedszkole nasze pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu, natomiast w miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne.

 

AktualnościMarzec

03.03. Wyjście na warsztaty w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif- Paf- grupy Tygryski i Misie.

06.03. Przedstawienie w Przedszkolu- " Bajka na Dzień Kobiet"- wykonanie grup : Tygryski i Misie.

07.03. Udział w XVI Wojewódzkich Przeglądach Artystycznych organizowanych przez MDK w Gliwicach- " Dzień Tańca"- grupa Sowy.

12.03. Udział w projekcie " Przedszkolaki na Okrzei"- organizowanym przez Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice- wycieczka przedszkolaków na gliwicki stadion- grupa Sowy.

13.03. Teatrzyk w przedszkolu- spektakl interaktywny w wykonaniu Teatru Lalek " Teatron- przedstawienie pt. " Buratino- klucz mądrości".

14.03. Występ przedszkolaków z PN " Chatka Puchatka" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach- prezentacja przedstawienia pt. " Bajka na Dzień Kobiet". 

21.03. " Korowód Wiosenny"- powitanie kalendarzowej wiosny przez naszych wychowanków. Prezetacja programu artystycznego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny- gr Żabki

Udział w  programie Akademia Zdrowego Przeszkolaka " Uczymy się o jedzeniu w eklogicznym znaczeniu"- grupa Żabki

AktualnościLuty

Wyjście do Biblioteki Miejskiej na wystawę obrazów Anny Gąsiorkiewicz " Kwiaty w akwarelach".

Terminy wyjść poszczególnych grup przedszkolnych:

07.02. Pszczółki

10.02. Misie i Tygryski

14.02 Kangurki

17.02. Sowy

19.02. Żabki

BAL KARNAWAŁOWY W NASZYM PRZEDSZKOLU 18 LUTEGO

AktualnościStyczeń

Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka:

17.01. grupa Misie godz. 14.00

          grupa Żabki godz. 15.00

          grupa Sowy godz. 16.00

20.01. grupa Pszczółki godz. 15.00

22.01. grupa Tygryski godz. 15.00

23.01. grupa Kangurki godz. 15.00

Teatrzyk w przedszkolu. Przedstawienie pt. " Pipi Pończoszarka" zaprezentowane przez Teatr z Wadowic.

 Udział w Akcji Zdrowy Przedszkolak- " Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy". cd

Udział w programie ekologicznym " Kubusiowi Przyjaciele Natury". cd.

" Poznajemy zawody naszych rodziców"- wyjście grupy Żabek do Salonu Kosmetycznego i Fryzjerskiego".- poznawanie środowiska społeczno- przyrodniczego otaczającego dzieci.

AktualnościGrudzień

04.12.2013 r. Spotkanie z Górnikiem- gr. Kangurki

05.12.2013 r. " Śląskie śpiewanie"- udział w konkursie- gr. Sowy

06.12.2013 r. Spotkanie z Mikołajem

06.12. - 10.12. 2013 r. Świąteczny Kiermasz Prac Plastycznych- wykonanych przez wychowanków naszego przedszkola

11.12.2013 r. Wyjście przedszkolaków na koncert mikołajkowy " Megamikołajki z Majką Jeżowska".

13.12.2013 r. " Inscenizacje Bożonarodzeniowe"- udział w konkursie gr. Sowy- wyjście do GOM Gliwice

16.12.2013 r. godz. 15.00 Jasełka- gr. Pszczółki

17.12.2013 r. godz. 15.00 Jasełka - gr. Kangurki

18.12.2013 r. godz. 15.00 Jasełka - gr. Misie i Tygryski

19.12.2013 r. godz. 15.00 Jasełka - gr. Żabki

19.12.2013 r. godz. 16.00 Jasełka - gr. Sowy

 

AktualnościListopad

Udział w Akcji Zdrowy Przedszkolak- " Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy".

Udział w programie ekologicznym " Kubusiowi Przyjaciele Natury".

Udział w projekcie e-Twining " Jesień".

Udział w konkursie plastycznym dotyczącym twórczości Juliana Tuwima.

Udział w konkursie piosenki " Jesienne Nutki"- konkurs dla solistów.

13.11. Warsztaty filmowe " Kino Amok"- grupa Sowy

14.11. Warsztaty filmowe " Kino Amok"- grupy: Tygryski i Misie

Warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez n-la SP nr 5 w Gliwicach wg ustalonego w przedszkolu terminarza.

20. 11. Udział w konkursie plastycznym " Kochamy Misie".

20.11. Spotkania z muzyką- koncert umuzykalniający organizowany przez Filharmonię Śląską.

25.11. Teatr w przedszkolu- spektakl interaktywny pt. " Alicja w krainie czarów".

25. 11.  Światowy Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu. 

 

AktualnościPaździernik

09.10. Wycieczka autokarowa do Palmiarni - grupy Tygryski, Misie, Sowy.

16.10. Spotkania z muzyką - koncert umuzykalniający organizowany przez Filharmonię Śląską.

17.10. Spektakl edukacyjny - bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Teatrzyk w przedszkolu.

18.10. Spotkanie z policjantem w ramach cyklu "Bezpieczny przedszkolak".

23.10. Wyjście do Muzeum Odlewnictwa- gr. " Sowy"- warsztaty edukacyjne.

28.10.2013 r. godz. 15.00 Pasowanie na przedszkolaka- grupa Żabki.

Wyjście do bliblioteki w ramach akcji edukacyjnej " Cała Polska czyta dzieciom".

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym " Jesień- wszystkie barwy jesieni"- Zosia gr. Żabki

Udział dzieci w V Edycji Konkursu Plastycznego o tematyce ekologicznej " Szanuj las- to nasze wspólne dobro".

Udział w V edycji programu edukacyjnego promującego prawidłowe nawyki żywieniowe " Mamo, tato- wolę wodę".

 e- Twinning Label- PN " Chatka Puchatka" zostało zgłoszone do udziału programu promującego współpracę szkół i placówek oświatowych za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych ( ITC ).

Akademia Zdrowego Przedszkolaka- PN " Chatka Puchatka" zostało zgłoszone do udziału w/ w programie edukacyjnym.

 

AktualnościWrzesień

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/ 2014

Informujemy, że zebranie z rodzicami dzieci z następujących grup : Żabki, Kangurki, Pszczółki odbędzie się dnia 17 września 2013 r. tj. wtorek o godz. 16.00.

Zebranie z rodzicami dzieci następujących grup : Tygryski, Misie, Sowy odbędzie się dnia 24 września 2013 r. tj. wtorek o godz. 16.00

Spotkania z muzyką- koncerty organizowane przez Filharmonię Śląską w Gimnazjum nr 1 w Gliwicach. Dnia 19.09.2013 r. tj czwartek wyjście na powyższy koncert grup: Tygryski, Misie, Sowy.

Wycieczka na Lotnisko Areoklubu Gliwice, grupy: Kangurki, Pszczółki, Żabki.

Realizacja programu " Bezpieczny przedszkolak"- uczestniczenie w ruchu drogowym, poznanie i utrwalanie zasad bepieczeństwa.

AktualnościLipiec

Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu br.

W miesiącu sierpniu nasza placówka będzie nieczynna.

 

AktualnościCzerwiec

Dzień Dziecka na sportowo i zabawowo.

Udział w Międzyszkolnym Konkursie pt. " Bawimy się w prawdziwy teatr"- grupa Sowy.

Udział w konkursie w ramach Akademii Filmowej Dif- Paf.

Udział w V Mistrzostwach Szachowych Gliwic dla  Przedszkolaków- grupa szachowa

Udział w Pikniku Rowerowym- " Odjazdowo, bo rowerowo. Grupy Sowy, Misie i Tygryski.

Wycieczka do Rud Raciborskich dn. 10.06. 2013- grupa Słoniki

Udział w Gali Rozdania Nagród - konkurs " Bawimy się w prawdziwy teatr"

Pożegnanie grupy dzieci 6- letnich " Sowy w dn. 18.06.2013 r. o godz. 16.00

AktualnościMaj

Udział dzieci w przedszkolnym Konkursie Szachowym.

Wycieczka środowiskowa- spotkanie ze stomatologiem.

Wycieczka autokarowa grup Misie, Tygryski i Sowy do Muzeum Chleba.

Wycieczka środowiskowa grup Słoniki i Sowy do Staży Pożarnej w Gliwicach.

Wyjście grup Słoniki , Sowy, Tygryski i Misie do Teatru Muzycznego w Gliwicach na Interaktywny Koncert Symfoniczny.

Warsztaty w Bibliotece Miejskiej i Kinie Amok.

Na spotkania z okazji Dnia Mamy i Taty zapraszamy kolejno:

Grupa Kangurki 22.05. środa godz. 15.00

Grupa Pszczółki 24.05. piątek godz. 15.00

Grupa Misie 23.05 czwartek godz. 15.00

Grupa Tygryski 23.05 czwartek godz. 15.00

Grupa Sowy 23.05. czwartek godz. 15.45

Grupa Słoniki 27.05. poniedziałek godz15.00

 

AktualnościKwiecień

Udział dzieci w konkursie ekologicznym i logopedycznym.

Obchody Dnia Ziemi.

Udział dzieci w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim " Tuwim dzieciom".

Udział w konkursie " Bawimy się w prawdziwy teatr".

Udział dzieci w warsztatach, w Bibliotece Miejskiej  pt. " Jak powstaje książka ".

Wyjście dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 16- przygotowywanie przedszkolaków z najstarszych grup wiekowych do realizacji obowiązku szkolnego.

Udział dzieci w programie edukacyjnym " Sadzonka za butelkę"- sadzenie przez dzieci krzewów i drzewek otrzymanych przez przedszkole za udział w/ w programie.

Wycieczka autokarowa do Muzeum Chleba w Radzionkowie- grupy: Misie, Tygryski, Sowy.

AktualnościMarzec

Wycieczki środowiskowe: poczta, bank, kwiaciarnia, zakład fryzjerski, gabinet weterynaryjny.

Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym " Zaczarowany Las".

Powitanie Wiosny- korowód wiosenny.

Warsztaty w kinie Amok- kostiumy i rekwizyty.

Warsztaty w Wilii Caro- obrzędy i zwyczaje wielkanocne.

Udział dzieci w konkursach plastycznych: " Bal na wiosennej łące" oraz " Zajączki, kurczaki i inne wielkanocne zwierzaki".

Udział dzieci w Pregladzie Inscenizacji Wielkanocnych.

Udział dzieci w Międzyszkolnym Konkursie plastycznym " Wielkanoc 2013".

AktualnościLuty

Udział w konkursie plastycznym pt. " Zima w oczach dziecka".

Bal Karnawałowy w przedszkolu.

Udział dzieci w konkursie plastycznym " Cztery pory roku".

AktualnościStyczeń

Udział dzieci w przedstawieniu tetralnym " Czerwony Kapturek".

Przedstawienie nagrodzonej inscenizacji podczas Gali Nagród w Gliwickim Centrum Edukacji

Dzień Babci i Dziadka

Udział dzieci w konkursie plastycznym " Zimowy Krajobraz".

AktualnościGrudzień zbliżają się święta

Dnia 04.12. " Barbórka " w przedszkolu.

Dnia 06.12. " Mikołajki"

Dnia 10.12. Teatrzyk w przedszkolu.

Dnia 13.12. Wyjście do kina Amok- kontynuacja zajęć z cyklu Przedszkolnej Akademii Flimowej.

Spotkanie z choinką gr. Kangurki i Pszczółki

Jasełka gr. Misie, Tygryski, Słoniki, Sowy.

AktualnościW listopadzie...

Dnia 08.11. 2012 r. wyjście gr. Sowy i Słoniki do kina - kontynuacja zajęć z cyklu Przedszkolna Akademia Filmowa.

Dnia 21. 11. wyjście gr. Misie, Tygryski, Sowy do MBP w ramach akcji edukacyjnej " Cała Polska czyta dzieciom".

Dnia 23.11. " Dzień Pluszowego Misia " wszystkie gr. wiekowe.

Dnia 31.11. Zabawa Andrzejkowa dla wszystkich grup wiekowych.

AktualnościPasownie na przedszkolaka

Uroczystość " Pasowania na Przedszkolaka" odbędzie się w następujących dniach:

Grupa Pszczółki dn. 24.10.2012 r. tj. środa

Grupa Kangurki dn. 25.10.2012 r. tj. czwartek

AktualnościRozpoczęcie roku szkolnego 2012/ 2013

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/ 2013 nastąpi dnia 03- ego września 2012 r.

 Należność za pobyt dziecka w  przedszkolu, za miesiąc wrzesień 2012 r. należy uregulować w placówce do dnia 01.09.2012 r.

AktualnościMama, tata i ja

Udział dzieci w konkursach plastycznych " Moja ulubiona bajka lub baśń", "Zwierzyna leśna", " Gdy myślę woda"

Wycieczka autokarowa do nadleśnictwa Rudzieniec- wycieczka grup czterolatków

Wyjscia do SP nr 16- lekcje otwarte dla naszych przedszkolaków  z grupy czterolatków, poprowadzone przez nauczyciela SP nr 16

Udział w konkursie " Bawimy się w prawdziwy teatr" - Inscenizacja pt. " Lekcja" w wykonaniu grupy starszaków

Akademia Filmowa " Pif- paf "- kolejne wyjście do kina grupy starszaków

Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej - grupa starszaków

Uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Mamy i Taty

AktualnościWiosna

Udział dzieci w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych:

 " W krainie leśnych zwierząt".  

" Dbam o swoje zdrowie"

Najsłynniejsze budowle Europy".

" Muzyka wokół nas" - spotkanie dzieci ze skrzypaczką , zapoznanie  z wyglądem i brzmieniem skrzypiec.

 Słuchanie frg. utworów Mozarta, Bacha.                                        

AktualnościNadchodzi Wiosna

Udział dzieci w konkursie origami pod patronatem Polskiego Towarzystwa Origami.

Udział dzieci w konkursie plastycznym " Wielkanocny Zajączek".

Witamy Wiosnę- Marzanna symbolem pożegnania zimy.

AktualnościNasze babcie i dziadkowie

Z okazji Dnia Babci i Dziadka zapraszamy na uroczystości organizowane w poszczególnychgrupach wiekowych, w dniach:

gr. II średniaki p. Eli D. 20.01.tj. piątek godz. 13.00

gr. IV starszaki p. Oli K. 23.01.tj. poniedziałek godz. 12.30

gr. I maluchy p. Eli J. 24.01. tj. wtorek godz. 10.00

gr. III średniaki p. Justyny D. 25.01.tj. środa godz. 13.00

AktualnościMagia świąt

Spotkanie z św. Mikołajem.

Jasełka w przedszkolu.

Udział w XV Festiwalu Piosenki Śląskiej.

Udział w XII Międzyszkolnym Przegladzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych

AktualnościDni Pluszowego Misia

Udział przedszkolaków w uroczystości z okazji " Dnia Pluszowego Misia".

Wycieczka do kina Amok- " Z wizytą w kinie "- kulisy kina.

AktualnościPasownie na przedszkolaka

Dnia 26.10.2011 r. odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.

Udział dzieci w spektaklu teatralnym pt. " Jaś i Małgosia".

AktualnościRozpoczęcie roku szkolnego 2011/ 2012

Witamy naszych wychowanków.

Separator
Nasze logo
Logotyp
  ul. Ossowskiego 8
44-100 Gliwice
e-mail: chatkapuchatka.gliwice@wp.pl
  Telefon: 32 232 31 30
Fax: 32 232 31 30
  Chatka Puchatka © 2009-2010
Wykonanie serwisu: Trynet.pl